Parapsykologi är en gren av psykologi som behandlar förekomsten av paranormala aktiviteter som kallas psi. Parapsykologi har varit i bruk sedan antiken. Den har två fält under sig, en är psi gamma som handlar om att få information från de icke-fysiska metoderna som genom clairvoyance och den andra är psi kappa som refererar till objektets rörelse genom icke-fysisk metod som telekinesis. Vissa människor säger att det inte är möjligt eftersom det inte har några vetenskapliga bevis, men det har praktiserats av de troende. Det används allmänt på personer som är bekymrade eller under depression för helande och har visat positiva resultat. Forskningen har utvidgats till efter döden kommunikation och nära döden upplevelser. Ju mer positiva resultat det ger, desto mer troende, hämtat från historisk bakgrund. Mer information på violamedium.se