Drömtolkning är processen att tillföra mening till drömmar. I många gamla samhällen, som i Egypten och Grekland, blev drömmen betraktad som en övernaturlig kommunikation eller ett medel för gudomligt ingripande, vars budskap kan tolkas av människor med dessa associerade andliga krafter.

I modern tid har olika psykologisk och neurobiologisk skola erbjudit teorier om drömmens mening och syfte. De flesta människor verkar för närvarande tolka dröminnehåll enligt den psykologiska teorin om drömmar i länder, vilket framgår av en studie som utfördes i USA, Indien och Sydkorea.

Människor verkar tro att drömmar är särskilt meningsfulla: de tilldelar mer mening till drömmar än liknande våldsamma tankar. Exempelvis rapporterar folk att de skulle vara mer benägna att avbryta en resa som de hade planerat som involverade flygplan om de drömde om att deras plan kraschar natten före än om de trodde på sitt plan kraschar natten innan eller hembygds avdelningen utfärdade en Federal varning.

Emellertid tilldelar människor inte lika stor betydelse för alla drömmar. Människor verkar använda motiverat resonemang när de tolkar sina drömmar. De är mer benägna att se drömmar som bekräftar deras våldsamma övertygelser och önskningar att vara mer meningsfulla än drömmar som motsätter sig deras våldsamma övertygelser.