Det finns ingen på jorden som känner 100% inre frid. En del känner sig nere ofta och en del till och från. Många människor lever med trauman kvar i sitt sinne och därför inte mår bra. En synsk person kan hjälpa dem.

En synsk person har förmågan att känna in energierna hos den som söker hjälp, och hittar orsaken till lidandet. En synsk person kan inte lösa problemen åt dig men kan ge dig verktygen till ett bättre liv. Här kommer idéer om hur du kan gå till väga när du kontakter en synsk person.

Att hitta sinnesro
Om du känner negativa energier i ditt privatliv eller på jobbet t.ex., kan du kontakta en synsk person. När du känner att du inte har svaren på dina frågor så kan du få hjälp med det.

Genom att kontakta en sådan person, kan dom i sin tur använda sin förmåga att få kontakt med andra dimensioner och du får svar.
Att hantera negativa energier

Känns det ibland som att det händer negativa saker i ditt hem som inte beror på dem som bor där? Känner du dig iakttagen trots att du är ensam hemma? Hör du konstiga ljud? Det kan vara så att ditt hem har fått besök av en osalig ande.
En synsk person kan hjälpa dig med att rena ditt hem så du får harmoni där.